Кои сме ние?

МТМ ЕООД ПРЕДЛАГА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В СФЕРАТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРОМИШЛЕНОСТТА

МТМ ЕООД е основана през 1999 година в гр. Варна с основната задача да предлага иновативани решения и висококачествени продукти и услуги във връзка с ремонт, поддръжка и профилактика на индустриални мощности в леката и тежката промишленост, в жилищното и обществено строителство, както и в морското стопанство. За изпълнението на своите услуги фирмата разполага с опитен и квалифициран персонал и модерно техническо оборудване. Клиенти на МТМ ЕООД са промишлени и преработвателни предприятия от хранително-вкусовата, фармацевтичната и химическата промишленост, болнични заведения, заводи за електроника, автомобило- и машиностроене, както и от други отрасли на територията на цялата страна и в  чужбина.
"МТМ" ЕООД Е СЕРТИФИЦИРАНА ПО МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 9001 И ISO 14001

Партньори:


Клиенти: