Privacy policy

Политика за защита на данните в 

MTM ЕООД

Защитата на личните данни е от голямо значение за МТМ ЕООД, затова искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Настоящата Политика за защита на личните данни ("Политика") се издава на основание Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове, така както се променят, ("Българското законодателство"), и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 ("GDPR").

Кой носи отговорност за личните Ви данни?

МТМ е българско еднолично дружество с ограничена отговорност (“МТМ ЕООД”) е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни. Администраторът на лични данни, събира и обработва определена информация за физически лица. Тази информация може да се отнася до служители, управители, клиенти, доставчици, контрагенти, бизнес контакти и други физически лица, с които Администраторът има връзка или, иска да установи бизнес контакт.


МТМ ЕООД

ул. „Петко Стайнов” № 5

гр. Варна 9009

България


Защитата на правото Ви на неприкосновеност на личния живот е важна за нас. Ние се ангажираме да защитаваме всички лични данни, независимо от това дали са ни предоставени от физически лица, с които работим, или посетители и потребители на нашия уебсайт, или други такива.  Лични данни са информация, която се отнася до идентифицирано или подлежащо на идентифициране лице, която информация идентифицира физическото лице, било то пряко по име, пощенски адрес или имейл адрес, или косвено, например чрез адрес на интернет протокол (IP), телефонен номер, възрастов диапазон и др.  Личните данни се получават чрез проследяване на използването на сайта или при доброволно предоставяне на информация на нас, като например попълване на формуляри на уебсайта.

Настоящото уведомление обяснява какви лични данни и такива от неличен характер събираме, както на този сайт, така и на други такива; как можем да ги използваме и управляваме; и правата, които имате във връзка с Вашите лични данни. Преди да ни предоставите лични данни или да прегледате нашия уебсайт, трябва да прочетете изцяло това уведомление и да сте сигурни, че сте съгласни с нашите практики относно защитата на личните данни.

Моля, обърнете внимание, че сайтът ни може да съдържа връзки към други уебсайтове. Тези уебсайтове на трети страни не са предмет на настоящото уведомление и Ви препоръчваме да проверите правилата за сигурност и защита на личните данни на всеки уебсайт, който посещавате. Ние отговаряме само за сигурността и защитата на личните данни, които събираме чрез www.mtm.bg и не контролираме действията на трети страни във връзка с Вашите лични данни.

Моля, вижте терминологичния речник по-долу за обяснение на определените термини в настоящото уведомление.

Чии лични данни събираме?

Дружеството събира лични данни от редица физически лица, в контекста на своите бизнес дейности, включително от:

 • служители;
 • представители на нашите доставчици, клиенти и други бизнес партньори;
 • подизпълнители;
 • потребители на нашия уебсайт;
 • потребителите;
 • лица, които се свързват с нас по някакъв начин;
 • кандидатите за работа.
Как събираме Вашите лични данни

Получаваме лични данни, които Вие съзнателно и доброволно ни предоставяте, както в онлайн, така и в офлайн среда. Например, събираме лични данни, когато:

 • посетите нашия уебсайт и/или попълните нашия уеб формуляр за заявка;
 • се свържете с нас на някои от посочените телефони за обслужване на клиенти или поискате информация от нас по някакъв друг начин;
 • посетите нашите помещения;
 • ни изпратите заявка;
 • ни дадете Вашите данни за контакт чрез визитна картичка или по някакъв друг начин;
 • попълните проучване;
 • комуникирате с нас чрез социални мрежови уебсайтове, приложения от трети страни или подобни технологии;
 • посетите един от нашите търговски щандове на изложение, панаир и др.

Също така, може да събираме информация, получена от източници - трети страни, свързани с Вашето използване на други уебсайтове, които оперираме, или от свързани - трети страни, подизпълнители.

Какви лични данни събираме

Дружеството може да събере от Вас поредица от лични данни, като Ваше име, пол, длъжност, фотографска идентификация, имейл адрес, телефонен номер, домашен или фирмен адрес и други данни за контакт, подробности за Вашите интереси, комуникации с Вас от разговори или срещи) и финансова и платежна информация.

Когато използвате нашия сайт, събираме определена стандартна информация, която се изпраща от Вашия браузър до нашия сайт. Това включва техническа информация, като Вашия IP адрес, тип на браузъра, операционна система, език, настройка на часови зони, време за достъп и всички адреси на уебсайтове, насочващи към нашия сайт.

Цели, за които обработваме Ваши лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни с цел:

 • да Ви предоставяме информация за продуктите и услугите и да ги изпълняваме;
 • да отговаряме на Вашите въпроси;
 • да провеждаме изследвания и реклама;
 • да се свързваме с Вас относно подобрени продукти или използване на продукти; 
 • да Ви изпращаме имейли;
 • да Ви уведомяваме за всички промени в услугите и да Ви предоставяме информация за подобни стоки и услуги, които могат да представляват интерес за Вас;
 • да администрираме и управляваме гаранциите;
 • да комуникираме с Вас и с контактите - трети лица;
 • да администрираме нашия уебсайт и да помогнем за подобряването на нашите продукти и услуги;
 • да Ви даваме възможност да съобщавате за проблеми с нашия уебсайт;
 • да извършваме анализи във връзка с използването на нашия уебсайт;
 • да спазваме приложимите закони и разпоредби;
 • да извършваме други, свързани с бизнеса цели, включително договаряне, сключване и изпълнение на договори, управление на профили и документи, персонализиране на лицензирано съдържание (както е определено в Условията за ползване на сайта), подкрепа на дейностите по корпоративна социална отговорност, правни, регулаторни и вътрешни разследвания, бизнес дейности от общ характер и управление на дълга.

Моля, имайте предвид, че без да предоставите лична информация, не можете да комуникирате с нас чрез формата за връзка „СВЪРЖИ СЕ С НАС ИЛИ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ“и по имейл.  Ако се свържете с нас, ще се запази запис на тази сесия или кореспонденция.

Подбор на персонал

Когато кандидатствате за работа чрез нашия уебсайт или по някакъв друг начин, ние ще събираме още по-конкретни лични данни за Вас, като например Вашите квалификации, кариерно развитие, препоръки на трети страни и бележки от интервюта. Може да Ви поискаме и друга информация, например Вашите интереси и Видовете работни места, от които се интересувате. Всички лични данни, които ни предоставяте във връзка със свободно работно място, ще бъдат обработени в съответствие с настоящото уведомление.

Правно основание за обработване на личните Ви данни от Дружеството

За да спазваме приложимите закони за защита на личните данни, Дружеството е длъжно да установи правно основание за обработването на Вашите лични данни. В съответствие с целите, за които събираме и използваме Вашите лични данни, както е посочено по-горе, правното основание на Дружеството, обработващо личните Ви данни, обикновено е едно от следните:

 • Вашето съгласие;
 • изпълнението на договор, който сме сключили с Вас или с други лица;
 • Дружеството или законоустановените бизнес интереси на трети страни (например при поддържането и популяризирането на нашия бизнес чрез предоставяне на клиентите възможности за обратна връзка); 
 • спазването на нашите правни задължения.
С кого споделяме Вашите лични данни

Нашето дружество поддържа база данни основно на територията на Р. България, но е възможно да прехвърлим данните Ви в една или повече бази данни извън страната или извън Вашата страна на местоживеене (за клиенти от чужбина), като това евентуално може да включва и страни, които може да не изискват адекватно ниво на защита на Вашата лична информация в сравнение с тази, предоставена във Вашата страна.  Дружеството е въвело контрол, както се изисква от приложимото законодателство, за да защитава притежанието и прехвърлянето на лични данни.  По-долу са дадени примери за това как и защо могат да се споделят Вашите лични данни:

Дружеството може да сподели Вашите лични данни с хора в обхвата на компанията, които имат „необходимост да знаят“ тези данни по служебни или юридически причини, по силата на сключен договор например за изпълнение на поръчка, за предоставяне на стока или услуга в страната или чужбина, за да изпълняват административна функция като обработване на фактура, или насочване на заявка, която сте подали до съответния отдел или свързано Дружество.

Ние може да разкрием Вашите лични данни на трети страни, включително държавните органи, съветниците на Дружеството, доставчиците на ИТ услуги и трети лица, ангажирани от Дружеството или неговите свързани дружества, с цел предоставяне на услуги, поискани от Вас; да защитаваме всякакви права на интелектуална собственост във всички показани материали или по някакъв друг начин достъпни на уебсайта на компанията; да търсим юридически или професионални съвети; да отговорим на правно искане или да спазим правно задължение; да въведем Условията за ползване на уебсайта на Дружеството.

Ние може да разкрием Вашите лични данни на трети страни в случай, че продаваме, купуваме или обединяваме бизнеси или активи, включително на потенциален продавач или купувач на такива бизнеси или активи.

Нашите служители може да използват лични устройства за достъп до нашите системи, които съдържат Ваши лични данни, затова Вашите лични данни могат да бъдат прехвърляни чрез или към доставчици на услуги, които имат договорни отношения с нашите служители за мобилни данни, например.

Може да ни се наложи да споделяме Вашите лични данни, за да се съобразим със съдебна заповед, закон или правен процес, включително да отговорим на държавни или регулаторни искания.  Оповестяването може също да е необходимо, ако имаме основание да смятаме, че разкриването е необходимо за идентифициране, контактуване или предявяване на съдебни действия за налагане на някое от правата на Дружеството, включително срещу Вас или трета страна, за неплащане или нарушаване на споразумение с нас.  Може да споделим Вашите лични данни, за да защитим безопасността на Дружеството, нашите клиенти или други; да предотвратим накърняване или намеса в нашите права или собственост, или правата или имуществото на други обработващи лични данни, или на някой друг, който би могъл да е засегнат от такива дейности.

Съображения относно прехвърлянето на лични данни

Имайте предвид, че всяко лице, на което Дружеството може да разкрие личните Ви данни, съгласно настоящото уведомление, може да се намира в страна, различна от Вашата, и че тази страна може да не осигурява достатъчно ниво на изискванията за защита на данните. Като се съгласявате с това уведомление, Вие се съгласявате да прехвърлите личните си данни в страна, различна от Вашата.

Сигурност

Дружеството предприема целесъобразни технически и организационни мерки за сигурност относно защитата на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба и неоторизиран достъп, унищожаване, злоупотреба, промяна или разкриване.

Запазване на документите

Ще съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото имаме нужда от тях за гореизложените цели, така че този период ще е различен в зависимост от Вашите взаимоотношения с нас. Например, когато сте направили покупка от нас, ще запазим данните за Вашата покупка за периода, необходим за фактуриране, за данъчни и гаранционни цели. Също така, може да запазим кореспонденцията с Вас (например, ако сте подали рекламация за продукт) толкова дълго, колкото е необходимо, за да си осигурим защита от правен иск. Когато повече няма нужда да пазим Вашата информация, ние ще я изтрием. 

Вашите права

Приложимите закони за защита на личните данни дават права на физическите лица по отношение на личните данни, които организациите притежават за тях.  Ако желаете:

 • да поискате копие от личните данни, които държим за Вас;
 • •да поискате да коригираме, изтрием или ограничим обработката на личните Ви данни,

Моля, изпратете писменото си искане чрез office@mtm.bg 

Достъп и коригиране на Вашата информация

Поддържането на точна и актуална информация е много важно.  Неточната или непълна информация може да окаже влияние върху нашите възможности за предоставяне подходящи услуги за Вас.  Моля, уведомете ни за всички промени, които се изискват във връзка с Вашата лична информация чрез нашия СВЪРЖИ СЕ С НАС ИЛИ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ” формуляр или на посочените в сайта имейли.

Актуализации на това уведомление

Запазваме си правото да променяме или изменяме това уведомление по всяко време, като публикуваме промененото уведомление на нашия уебсайт. Ваше задължение е да преглеждате уведомлението всеки път, когато ни изпратите информация или направите поръчка.

Информация относно данни от неличен характер и „бисквитки“

Информация относно данни от неличен характер

Информацията, относно данни от неличен характер, е информация за Вас, но не Ви идентифицира като лице, пряко или косвено, като например типа на браузъра, URL на предишния уеб сайт, който сте посетили, интернет връзката, оборудването, което използвате за достъп до сайта и т.н.  Дружеството, директно или чрез трети лица, може автоматично да събира от Вас информация за определени Видове данни от неличен характер, когато използвате сайта. Също така можем да събираме данни от неличен характер, които доброволно предоставяте, като например информация, включена в отговор на въпросник или проучване.

Ние може да споделяме данни от неличен характер с други трети страни, които не са описани по-горе. Когато го направим, можем да обединим или представим информацията без данните за лицата, така че третата страна няма да може да свърже данните с Вас, компютъра или устройството Ви. Обединяването означава, че комбинираме данни от неличен характер на много хора, така че данните да не се отнесат до нито едно определено лице. Информация, представена без данните за лицата означава, че се опитваме да премахнем или да променим някои части от информацията, която може да се използва за свързване на данни с конкретно лице.

С изключение на случаите, описани в настоящото уведомление, които Дружеството за лични данни може да събира от Вас, всякакви други материали, информация или комуникация, които предавате чрез уебсайта или пращате по имейл до Дружеството („Комуникации“) няма да се считат за поверителни и фирмена собственост.  Дружеството няма задължение да запази поверителността на тези Комуникации или да се въздържа от разкриването им.  Компанията няма да носи отговорност относно тези Комуникации, а ще има право да копира, разкрива, разпространява, включва или по някакъв друг начин използва Комуникациите, както и всички данни, изображения, звуци, тестове, идеи за продукти, предложения или подобрения и всичко, включено в тях, за всякакви търговски или нетърговски цели.

„Бисквитки“

Като цяло, можете да посещавате Сайта, без да казвате на дружеството кой/коя сте Вие или разкривате лична информация за себе си.   Въпреки това, Дружеството или дружествата, предоставящи услуги на Дружеството или от негово име, могат да използват различни технологии като „бисквитки“ и уеб маяци (1x1 пиксела), за да събират информация, която не е лична, и която може да бъде открита в резултат на Вашето посещение. Изрично ще поискаме Вашето съгласие за използването на „бисквитки“ на нашия сайт.  Бисквитките се използват за събиране на статистически данни за използване от общ характер и обем на дейности.  Можете да контролирате използването на „бисквитки“ в браузъра си (посетете www.aboutcookies.org за повече информация); обаче, ако отхвърлите „бисквитките“, някои или всички възможности за използване на нашия сайт може да станат ограничени.  В допълнение към използването на „бисквитки“, ние използваме Google Analytics, за да анализираме тенденциите, да администрираме сайта, да проследяваме движенията в сайта и да събираме демографска информация за нашата потребителска база като цяло.  За да изключите проследяването от Google Analytics във всички уебсайтове посетете http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Те могат също така да използват и разкриват информация, която не е лична, получена от нашите рекламни кампании, за целите на отчитането, планирането и оптимизирането на предоставянето на съдържание и, разбира се, те могат да направят това, ако са длъжни да го направят по закон. Дружеството може да използва всякаква информация, придобита чрез сайта, за каквато и да е правна цел, включително и без ограничение, за цели на разработването, използването и предоставянето на трети страни (безплатно или срещу заплащане) на обобщена информация относно тенденции, продукти, модели и изследване на въпроси по сигурността и защитата на личните данни, вътрешнофирмено отчитане и докладване, измерване и отчитане на обучение, ефективност и друга статистическа информация относно всеки аспект на сайта, с изключение на това, че Дружеството няма да отчита обобщени данни, които позволяват такава информация да бъде идентифицирана с някой потребител.

Функции на социалните медии

Сайтът ни може да включва и социални медии или функции за генериране на препоръки за продажби, като бутони и графични елементи за Facebook или Twitter, като споделяне с този бутон.  Тези функции могат да събират Вашия IP адрес, страниците, които посещавате на нашия сайт и да зададат „бисквитка“, с която да активирате функцията правилно.  Социалните медии и функциите за генериране на препоръки за продажби и графични елементи може да се хостват от трета страна.  Вашите взаимодействия с тези функции и графични елементи се уреждат политиката на защита на личните данни на компанията, която ги предоставя.

Въпроси и оплаквания

Ако имате притеснение или оплакване относно начина, по който Дружеството е използвало личните Ви данни, като първа стъпка, трябва да го направите писмено към Дружеството, като използвате office@mtm.bg 

Терминологичен речник

Администратор на данни

Страна, която определя целите и средствата за обработване на данни.

Органи за защита на данните

Съответният надзорен орган, отговарящ за правото на неприкосновеност на личния живот или за защитата на данните, попада в юрисдикцията на Дружеството и/или свързано с него дружество;

Европейско икономическо пространство (ЕИП)

ЕИП включва всички държави членки на Европейския съюз и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.